PEREŁKI PAZYLA
Lp. Zagadka Satys. Wyróż. Trudn. Jak. Rozw. Zal.
1 Zagadka 233 - kowaliska 85% 2714,5/3164,9/245377
2 Poziom 18 - Zagadka 1 75% 4194,6/5444,8/311837
3 Zagadka 72 - pino 85% 854,9/974,9/70104
4 Zagadka 575 - rutrus 85% 1953,3/2234,7/150272
5 Zagadka 614 - wierb 86% 1274,6/1484,8/101160
6 Zagadka 705 - mb kiler 76% 4473,1/5504,7/410744
7 Zagadka 1046 - gaawel 86% 1153,9/1334,8/131145
8 Zagadka 1112 - gaawel 89% 744,1/824,9/8188
9 Zagadka 524 - kowaliska 83% 1943,5/2224,7/168273
10 Zagadka 1226 - gaawel 95% 804,7/825,0/8186
11 Zagadka 1574 - aandrzej 86% 853,6/934,9/91106
12 Zagadka 1722 - King_oko 91% 504,6/514,9/5264
13 Zagadka 1585 - gaawel 92% 464,6/464,9/4452
14 Zagadka 2153 - Jeziu5 93% 274,7/295,0/2533
15 Zagadka 2160 - maranta 84% 164,8/194,9/1422
16 Zagadka 2105 - kowaliska 87% 333,9/374,9/3541
17 Zagadka 2147 - Jeziu5 90% 363,5/355,0/3045Pierwsze Wybory na Perełki Pazyla

W dniach 18-24 grudnia 2009 roku odbyły się Pierwsze Wybory na Perełki Pazyla, czyli zagadki, które swoją treścią, sposobem wykonania, innowacyjnością i pomysłowością zasłużyły na specjalne wyróżnienie. W wyborach tych, jak już wcześniej informowaliśmy, wzięli udział adix, moderatorzy oraz TOP20 (najlepszych 20 userów w dniu 18 grudnia). Zagłosowało 30 osób, oddając po 3 głosy - wybierając ich zdaniem najlepsze zagadki spośród listy nominowanych.

Decyzją Szanownego Grona tytuł Perełki Pazyla przyznano następującym zagadkom:
1. 233 - kowaliska - 18 głosów
2. 18/1 - adix - 13 głosów
3. 72 - pino - 10 głosów
4. ex equo: 575 - rutrus, 614 - wierb, 705 - mb killer - 8 głosów


Pierwsze Wybory Powszechne na Szlachetne Perełki Pazylowe

W dniach 1-7 lutego 2010 roku odbyły się Pierwsze Wybory Powszechne na Szlachetne Perełki Pazylowe. Do głosowania uprawnienie byli wszyscy Pazylowicze, którzy rozwiązali przynajmniej jedną z pięciu zagadek, nominowanych przez Kapitułę PP. W głosowaniu udział wzięły 33 osoby. Zaszczytny tytuł Perełki Pazyla przyznano zagadce 1046 autorstwa gaawla, która zdobyła 9 głosów.


Drugie Wybory Powszechne na Perełki Pazyla

W dniach 1-8 sierpnia 2010 roku odbyły się Drugie Wybory Powszechne na Perełki Pazyla. Do głosowania uprawnienie byli wszyscy Pazylowicze, którzy rozwiązali przynajmniej jedną z dziewięciu zagadek, nominowanych przez Kapitułę PP. W głosowaniu udział wzięło 49 osób.

Zaszczytny tytuł Perełki Pazyla przyznano następującym zagadkom:
1. 1112 gaawel - 12 głosów
2. 524 kowaliska - 9 głosów
3. 1226 gaawel - 7 głosów


Trzecie Wybory Powszechne na Perełki Pazyla

W dniach 1-14 sierpnia 2013 roku odbyły się Trzecie Wybory Powszechne na Perełki Pazyla. Do głosowania uprawnienie byli wszyscy Pazylowicze, którzy rozwiązali przynajmniej jedną z jedenastu zagadek, nominowanych przez Kapitułę PP. W głosowaniu udział wzięło 21 osób.

Zaszczytny tytuł Perełki Pazyla przyznano następującym zagadkom:
1.ex.- 1574 aandrzej - 6 głosów
1.ex.- 1722 King_oko - 6 głosów
3. - 1585 gaawel - 3 głosy


Czwarte Wybory Powszechne na Perełki Pazyla

Na pierwszym miejscu, głosami Pazylowiczów, uplasowały się luksusowe wnętrza, komfortowe pokoje oraz niezmiennie miła i rozmowna obsługa. 7 głosami IV Powszechne Wybory na Perełkę Pazyla wygrywa Hotel Pazilton, czyli zagadka 2153. Serdecznie gratulujemy autorowi zagadki, czyli Jeziu5!

Bój o miejsce drugie okazał się wyjątkowy zacięty! Jeszcze ostatniego dnia głosowania, aż na trzy zagadki oddano po 5 głosów. Na ostatniej prostej, 6. głos zdobyła zagadka 2160 autorstwa maranty - wspaniały dowód na to, że Pazylowiczom niestraszne są nawet najdłuższe zagadki. Koza Jasia może z dumą założyć tiarę z perełką.

Dwie zagadki zdobyły po 5 głosów - dołączają więc do zaszczytnego grona Pazylowych Perełek ex aequo na miejscu trzecim - a są to:

Zagadka 2105 autorstwa kowaliski, która pokazała nam, że twórczyni zagadki 233 wciąż potrafi zaciągnąć nas w ciemne i niemiło pachnące miejsca

Zagadka 2147 autorstwa Jeziu5, czyli pierwsze spotkanie z Arsene Pazylinem, to przykład sztuki układania wielowarstwowych zagadek

Gratulujemy autorom zwycięskich zagadek!

Komisja Wyborcza

Kapituła PP


Legenda:

Satys. - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Jak. - Poziom jakości zagadki i liczba oddanych głosów.
Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
Zal. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.