PEREŁKI PAZYLA
Lp. Zagadka Satys. Wyróż. Trudn. Jak. Rozw. Zal.
1 Zagadka 233 - kowaliska 85% 2664,5/3104,9/240370
1 Poziom 18 - Zagadka 1 75% 4124,6/5354,8/302825
1 Zagadka 72 - pino 85% 834,9/954,9/68102
2 Zagadka 575 - rutrus 86% 1893,2/2154,7/142261
3 Zagadka 614 - wierb 85% 1234,6/1444,8/97156
4 Zagadka 705 - mb kiler 77% 4443,1/5434,7/403734
5 Zagadka 1046 - gaawel 86% 1113,9/1284,8/127140
6 Zagadka 1112 - gaawel 90% 734,1/804,9/8086
7 Zagadka 524 - kowaliska 83% 1933,4/2214,7/167268
8 Zagadka 1226 - gaawel 95% 754,7/775,0/7781
9 Zagadka 1574 - aandrzej 86% 833,6/914,9/90103
10 Zagadka 1722 - King_oko 93% 504,6/504,9/5261
11 Zagadka 1585 - gaawel 93% 434,6/424,9/4148Pierwsze Wybory na Perełki Pazyla

W dniach 18-24 grudnia 2009 roku odbyły się Pierwsze Wybory na Perełki Pazyla, czyli zagadki, które swoją treścią, sposobem wykonania, innowacyjnością i pomysłowością zasłużyły na specjalne wyróżnienie. W wyborach tych, jak już wcześniej informowaliśmy, wzięli udział adix, moderatorzy oraz TOP20 (najlepszych 20 userów w dniu 18 grudnia). Zagłosowało 30 osób, oddając po 3 głosy - wybierając ich zdaniem najlepsze zagadki spośród listy nominowanych.

Decyzją Szanownego Grona tytuł Perełki Pazyla przyznano następującym zagadkom:
1. 233 - kowaliska - 18 głosów
2. 18/1 - adix - 13 głosów
3. 72 - pino - 10 głosów
4. ex equo: 575 - rutrus, 614 - wierb, 705 - mb killer - 8 głosów


Pierwsze Wybory Powszechne na Szlachetne Perełki Pazylowe

W dniach 1-7 lutego 2010 roku odbyły się Pierwsze Wybory Powszechne na Szlachetne Perełki Pazylowe. Do głosowania uprawnienie byli wszyscy Pazylowicze, którzy rozwiązali przynajmniej jedną z pięciu zagadek, nominowanych przez Kapitułę PP. W głosowaniu udział wzięły 33 osoby. Zaszczytny tytuł Perełki Pazyla przyznano zagadce 1046 autorstwa gaawla, która zdobyła 9 głosów.


Drugie Wybory Powszechne na Perełki Pazyla

W dniach 1-8 sierpnia 2010 roku odbyły się Drugie Wybory Powszechne na Perełki Pazyla. Do głosowania uprawnienie byli wszyscy Pazylowicze, którzy rozwiązali przynajmniej jedną z dziewięciu zagadek, nominowanych przez Kapitułę PP. W głosowaniu udział wzięło 49 osób.

Zaszczytny tytuł Perełki Pazyla przyznano następującym zagadkom:
1. 1112 gaawel - 12 głosów
2. 524 kowaliska - 9 głosów
3. 1226 gaawel - 7 głosów


Trzecie Wybory Powszechne na Perełki Pazyla

W dniach 1-14 sierpnia 2013 roku odbyły się Trzecie Wybory Powszechne na Perełki Pazyla. Do głosowania uprawnienie byli wszyscy Pazylowicze, którzy rozwišzali przynajmniej jednš z jedenastu zagadek, nominowanych przez Kapitułę PP. W głosowaniu udział wzięło 21 osób.

Zaszczytny tytuł Perełki Pazyla przyznano następujšcym zagadkom:
1.ex.- 1574 aandrzej - 6 głosów
1.ex.- 1722 King_oko - 6 głosów
3. - 1585 gaawel - 3 głosy


Gratulujemy autorom zwycięskich zagadek!

Komisja Wyborcza

Informujemy też, że wkrótce pojawią się informacje na temat kolejnych powszechnych wyborów na Perełki Pazyla.

Kapituła PP


Legenda:

Satys. - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Jak. - Poziom jakości zagadki i liczba oddanych głosów.
Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
Zal. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.